O projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie "Komercjalizacja wiedzy jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego". Projekt adresowany jest do osób ze środowiska akademickiego Lubelszczyzny.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości nt. korzyści wynikających z rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, stworzenie pozytywnego społecznie wizerunku naukowca-przedsiębiorcy oraz przygotowanie uczestników projektu do zakładania przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out.

Matriały konferencyjne